หน้าแรก

   ตามที่ ป.พัน.๑๒ รอ.ได้รับมอบให้จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน สำหรับวิทยากรของกองทัพภาคที่ ๑ ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา จึงขอเชิญท่านวิทยากรส่งชื่อพร้อม email ในช่องแบบฟอร์มติดต่อกลับ เราจะส่ง Link กลับให้ท่านโดยด่วนที่สุดครับ โปรดตรวจสอบการติดต่อกลับไป ใน inbox email ของท่านครับ

   และ ป.พัน.๑๒ รอ.ขอนำเสนอ Reality Scoop การฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๑ ซึ่งทางกองพันมีความมั่นใจในความพร้อมของการฝึกทหารใหม่ที่มีระบบการดูแลและการฝึกทหารใหม่ได้เป็นอย่างดี จึงให้ช่างภาพของกองพัน ๓ นาย ลงติดตามวิถีชีวิตของน้องๆทหารใหม่ และนำมาถ่ายทอดผ่านสื่อ online คือ facebook เพื่อให้ญาติพี่น้องของพวกเขา รวมถึงพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป จะได้ทราบถึงขั้นตอนการฝึก , การดูแลเอาใจใส่ ลูกหลานของที่ที่มาเป็นทหาร 

     จึงขอเชิญชวนทุกท่านให้ติดตามสารคดีจากชีวิตจริงของพวกเขาเหล่านั้นได้ทาง www.facebook.com/mission571

#3 โดย: ร.ท วีรยุทธ เพ็งจันทร์ ฝอ.5 ร.1 พัน.2 รอ. [IP: 125.25.31.xxx]
เมื่อ: 2014-10-04 06:55:43
สุดยอดครับ ร.ท.วีรยุทธ เพ็งจันทร์ ฝกร.ร.1 พัน.2 รอ ครับ

ชื่อผู้ตอบ:

รหัสป้องกันสแปม:


Visitors: 9,082