หน้าแรก

ป.พัน.12 รอ.ขอเชิญทุกท่าน นำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เผยแพร่ต่อบุคคลใกล้ชิด เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกองทัพบก

ประจำปี 2557 ให้เป็น " ปีแห่งการปฏิบัติงานของกองทัพบกที่มุุ่่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และเป็นรูปธรรมในทุกด้าน "

#3 โดย: ร.ท วีรยุทธ เพ็งจันทร์ ฝอ.5 ร.1 พัน.2 รอ. [IP: 125.25.31.xxx]
เมื่อ: 2014-10-04 06:55:43
สุดยอดครับ ร.ท.วีรยุทธ เพ็งจันทร์ ฝกร.ร.1 พัน.2 รอ ครับ

ชื่อผู้ตอบ:

รหัสป้องกันสแปม:


Visitors: 14,150