หน้าแรก

     ป.พัน.12 รอ.ขอเชิญทุท่านติดตามชมชีวิตทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๑ ซึ่งทางกองพันมีความมั่นใจในความพร้อมของการฝึกทหารใหม่ที่มีระบบการดูแลและการฝึกทหารใหม่ได้เป็นอย่างดี จึงให้ช่างภาพของกองพัน ๓ นาย ลงติดตามวิถีชีวิตของน้องๆทหารใหม่ และนำามาถ่ายทอดผ่านสื่อ online เช่น facebook เพื่อให้ญาติพี่น้องของพวกเขา รวมถึงพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป จะได้ทราบถึงขั้นตอนการฝึก , การดูแลเอาใจใส่ ลูกหลานของที่ที่มาเป็นทหาร 

     จึงขอเชิญชวนทุกท่านให้ติดตามสารคดีจากชีวิตจริงของพวกเขาเหล่านั้นได้ทาง www.facebook.com/mission571 


ชื่อผู้ตอบ:

รหัสป้องกันสแปม:


Visitors: 5,801